Musikalstipendium

FRÅN BROADWAY TILL DUVEMÅLA startades med syfte att lyfta fram svenska musikalartister som gjort stora huvudroller både i Sverige och utomlands, men som ännu inte är så kända för den stora publiken i Sverige.

För att ta det ett steg längre och både hjälpa och uppmuntra blivande musikalstjärnor och samtidigt slå ett slag för konstformen musikalteater i stort, så har vi beslutat att införa ett stipendium till unga musikalartister. Så alla ni som drömmer om att bli musikalstjärnor, går musikalutbildningar från gymnasienivå och uppåt och fyller max 25 året ni ansöker är välkomna att söka!

Stipendiet på 10 000 kr kommer att delas ut årligen och delas mellan 1-3 stipendiater. Dessutom kommer stipendiaterna att få möjlighet att medverka på en eller flera av våra konserter runt om i landet för att få mer erfarenhet och för att bygga upp sitt CV inför framtiden.

Ansökningar och nomineringar ska innehålla skriftlig redogörelse om vad personen gjort inom kulturformen musikal, så som utbildning, officiella framträdanden, eventuella roller o.s.v. som ska kunna styrkas på begäran.

Minst en liveinspelning av ett framförande av en musikalllåt bifogas som mp3, länk till YouTube, Soundcloud, Vimeo eller liknande. Både ljud och video är välkommet. Professionell kvalitet på inspelningen är inget krav så länge det går att bedöma framförandet.

Nominering/ansökan skickas till: info@franbroadwaytillduvemala.se.

   

Stipendiater

2018
Mattias Disman

2018
Moa Pellegrini

2017
Linnea Rydqvist

2016
Hanna Boquist

Stadgar